Schrijfcoach

Met een schrijfcoach haal je veel meer uit het schrijven van een familiegeschiedenis of levensverhaal dan in je eentje. Want met je schrijfcoach kun je sparren over alles wat met schrijven te maken heeft. Over je werkwijze, over de inhoud, over taalkundige kwesties. Van een schrijfcoach leer je nieuwe dingen. Je werkt bovendien veel efficiënter. Je schrijft met plezier.

Wat doet een schrijfcoach?

Een schrijfcoach is een vakkundige schrijver of redacteur die je één-op-één begeleidt bij het schrijven van een boek. Een schrijfcoach zet je vooral aan het denken over de inhoud en de verhaalopbouw. Denk aan de thematiek, het perspectief, de structuur, de vertelwijze, de toon. Een schrijfcoach let in mindere mate op grammatica, spelling en zinsbouw. Dat is eerder de taak van een redacteur.

Wanneer neem je een schrijfcoach in de arm?

Als je er een goed verhaal van wilt maken.
Als je een stok achter de deur nodig hebt.
Als feedback nodig hebt.
Als je worstelt met het structureren van het verhaal.
Als je weinig schrijfervaring hebt en liever op individuele basis bijleert dan in een cursus.

Tip: Volg bij het schrijven van een levensverhaal of familiegeschiedenis een tweesporenbeleid. Begin enerzijds gewoon met schrijven en volg je gedachtestroom. Zo leg je herinneringen vast, ga je verbanden zien en kom je op ideeën. Denk anderzijds vanaf het begin na over de structuur. Hoe bouw je het verhaal op? Wat zijn de verhaallijnen, wat is de rode draad?

Wat ik als schrijfcoach te bieden heb:

Je gedachten aanscherpen over de inhoud.
Je helpen met de structuur.
Je vertrouwt maken met het schrijfproces.
Je stimuleren, zelfvertrouwen geven en plezier in het schrijven.
Je schrijfgereedschap waar nodig vergroten met wat theorie, voorbeelden en oefeningen.
Een stok achter de deur.
Tekstredactie.
Je wegwijs maken, mocht je je verhaal willen publiceren.

Hoe gaat individuele begeleiding in zijn werk?

In een kennismakingsgesprek bespreken we je project eerst op hoofdlijnen. Hoe ver ben je, wat is het onderwerp, welk materiaal heb je, voor wie schrijf je het en wat zijn je plannen ermee? Afhankelijk daarvan bepalen we hoe je verder wilt. Denk aan:

Kosten

Ik werk op basis van een uurtarief. We bespreken van tevoren af hoeveel uur ik aan de voorbereiding besteed en hoeveel tijd we inplannen voor de bespreking.

Efficiënter, leuker, leerzaam

Kortom, met een schrijfcoach heb je veel meer plezier in het schrijven van een familieverhaal en werk je efficiënter. Je doet kennis en vaardigheden op waar je de rest van je leven iets aan hebt. Wil jij een goed verhaal maken van je levensverhaal of je familiegeschiedenis? Wil je binnen een jaar of misschien zelfs een half jaar klaar zijn? Ik begeleid je graag. Neem contact op dan bespreken we je wensen en de mogelijkheden.